صفحه شخصی قاضی عسکری   
 
نام و نام خانوادگی: قاضی عسکری
استان: اصفهان - شهرستان: اصفهان
رشته: کارشناسی ارشد نقشه برداری
تاریخ عضویت:  1390/09/16
امتیاز:  0
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
1   نظر / همه نظرات